Bize Ulaşın

Türkiye makina ihracat sektörünün genel parametrelerini ele almakta olan
tablo ve çizelgelerden özetle vurgulayabileceklerimiz :

2017 ve 2018 yılları Ocak – Kasım onbir aylık dönemleri itibariyle;

84 tarifeli toplam makina ihracatı:
2.294.233 ton'dan 2.585.444 ton'a, %12,7 artmış,
13.419.657 milyar USD'dan 15.674.101 milyar USD'a %16,8 artmış,
ortalama birim fiyat 5,8 USD/kg'dan 6,1 USD/kg'a çıkmıştır.

Pompa ve Kompresör ihracatı:
98.912 ton'dan 113.950 ton'a, %15,2 artmış,
732.668 milyon USD'dan 885.919 milyon USD'a %20,9 artmış,
ortalama birim fiyat 7,4 USD/kg’dan 7,8 USD/kg’a çıkmıştır.
Sadece Pompa ihracatı Ekim döneminde 447.222 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Vana ve Armatür ihracatı:
48.588 tondan 54.951 ton'a %13,1 artmış,
451.433 milyon USD'dan 527.322 milyon USD'a %16,8 artmış,
ortalama birim fiyat 9.3 USD/kg’dan 9.6 USD/kg’a çıkmıştır.

İthalat değerlerine bakıldığında Ocak-Ekim döneminde:

Pompa ithalatı, 775.334.913 USD olarak,

Vana ve Armatür ithalatı, 863.069.964 USD olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Ekim dönemi Pompa ve Vana-Armatür Ticaret Hacmi;

2.566.753.634 USD olarak gerçekleşmiş, (1.222.557.588 USD Pompa, 1.344.196.046 USD Vana ve Armatür)

Ticaret Dengesi ise;

-710.056.120 USD olarak gerçekleşmiştir. (-328.112.238 USD Pompa, -381.943.882 USD Vana ve Armatür)

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği 2018 Ocak-Kasım Dönemi Detaylı İhracat Sunumu İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

http://pomsad.org.tr/images/dosyalar/kasimsunumu2018.pdf 

 

Pompalar Ocak-Ekim 2018 Dönemi GTİP'e Göre İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ...

Pompalar Ülke Bazında Ocak-Ekim 2018 Dönemi İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ...

Vana ve Armatürler Ocak-Ekim 2018 Dönemi GTİP'e Göre İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ...

Vana ve Armatürler Ülke Bazında Ocak-Ekim 2018 Dönemi İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ...

Yukarı