Bize Ulaşın

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile sürdürülen MAKFED MEYEM “Makine Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezinin Kurulması” projesi kapanış toplantısı, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde tamamlanan proje ile “Makine Montajı Seviye 3” ve “Seviye 4” ile “Makine Bakımcısı Seviye 4” Ulusal Yeterlilikleri çerçevesinde Ankara’da bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulmasını amaçlanmakta.

Projesi çerçevesinde söz konusu üç ulusal yeterlilikte alt yapı oluşturulurken, teorik ve uygulama sınav alanı olarak gerekli teçhizat ile donatılan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile anlaşma sağlanmış durumda.

MAKFED MEYEM projesi, makine sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilebilirlikleri ve gelir düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışının geliştirilmesi bakımından önem taşıyor. Projeyle birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik olarak bireylerin belgelendirilmesi alanında faaliyet gösterilecek.

Toplantıya MAKFED ve Üye Dernekleri Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterleri katılırken, Ankara Kalkınma Ajansı ve ilgili Bakanlık ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

MAKFED Başkanı Adnan DALGAKIRAN açılış konuşmasında, Makine Sektörü güncel durumu hakkında bilgi verirken sektöre yönelik bir projeksiyon sunarak MAKFED hedeflerine değindi.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü BAKIR ise söz konusu projeyi tanıtarak bu yönde MAKFED’nin amaç ve hedeflerine yönelik açıklamada bulundu.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Bölüm Başkanı Muhammed Seyit PEHLİVAN ise Ajansları ve faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunarak başarı ile sonuçlanan projeden dolayı emeği geçenleri kutladı.

Akreditasyon ve Belgelendirme Uzmanı Hakan ERGİN ise “Mesleki Yeterlilik Sistemi - Sanayi ve Ekonomiye Etkileri” konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ

İlk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan tüm yeterlilik esaslarını tanımlayan, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Türkiye’nin ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında oluşturulan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmak.

Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini amaçlamakta. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıtılmakta. Yine eğitim dünyası da amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamakta.

Sistemin önem arz eden diğer bir yönü ise hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesi. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olmakta.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yukarı