İthalat İhracat Verileri

Türkiye makina ihracat sektörünün genel parametrelerini ele almakta olan

tablo ve çizelgelerden özetle vurgulayabileceklerimiz :

2022 ve 2023 yılları Ocak-Aralık oniki aylık dönem itibariyle;

84 tarifeli toplam makina ihracatı:

3.685.000 ton’dan 3.394.000 ton’a, %7,9 azalmış,

22.999,0 milyar USD’dan 24.507,0 milyar USD’a %6,6 artmış,

ortalama birim fiyat 6,2 USD/kg’dan 7,2 USD/kg’a çıkmıştır.   

Pompa ve Kompresör ihracatı:

144.000 ton’dan 140.000 ton’a %3,1 azalmış,

1.342,0 milyar USD’dan 1.528,0 milyar USD’a %13,9 artmış,

ortalama birim fiyat 9,3 USD/kg’dan 10,9 USD/kg’a çıkmıştır.

Sadece Pompa ihracatı Ocak-Aralık 2023 döneminde 1.117.095.075 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 

2023 yılında Pompalarda ihracat artışı %15,64’dür.

2022 yılı ihracatı 965.931.324 milyon USD’dir.

Vana ve Armatür ihracatı:

73.000 ton’dan 67.000 ton’a %8,4 azalmış,

761,0 milyon USD’dan 843,0 milyon USD’a %10,7 artmış, *Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Hariç

ortalama birim fiyat 10.4 USD/kg’dan 12.6 USD/kg’a çıkmıştır.

2023 yılında Vana ve Armatürlerde ihracat artışı %16,12’dir. 2023 yılı Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Dahil Toplam İhracat: 982.164.290 milyon USD’dir.

2022 yılı ihracatı 845.796.034 milyon USD’dir.

İthalat değerlerine bakıldığında Ocak-Aralık 2023 döneminde:

Pompa ithalatı, 1.522.780.860 milyar USD olarak,

2022 yılı ithalatı 1.241.934.422 milyar USD’dir.

2023 yılı ithalat artışı %22,61’dir.

Vana ve Armatür ithalatı, 1.874.351.825 USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı ithalatı 1.545.619.682 milyar USD’dir.

2023 yılı ithalat artışı %21,26’dır.

Ocak-Aralık 2023 dönemi Pompa ve Vana-Armatür Ticaret Hacmi;

5.496.392.050 milyar USD olarak gerçekleşmiş, (2.639.875.935 USD Pompa, 2.856.516.115 USD Vana ve Armatür)

2022 yılı Ticaret Hacmi 4.599.281.462 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. (2.207.865.746 milyon USD pompa, 2.391.415.716 milyon USD vana-armatür)

2022 yılına kıyasla artış %19.50’dir.

Ocak-Aralık 2023 dönemi Ticaret Dengesi ise;

1.297.873.320 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. (405.685.785 USD Pompa, 892.187.535 USD Vana ve Armatür)

2022 yılı Ticaret Dengesi 975.826.746 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. (-276.003.098 milyon USD pompa, 699.823.648 milyon USD vana-armatür)

2022 yılına kıyasla ticaret açığında %33,00 artış gerçekleşmiştir.

Ocak-Aralık 2023 dönemi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı; 

Pompalarda %73,35; 2022 yılında bu oran %77,77, 2021 yılı için %73,86’dır.

Vana ve Armatürlerde %52,40 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında bu oran %54,72, 2021 yılı için %60,19’dur.

Vakum Pompaları İhracat ve İthalat Rakamları;

2023 yılı vakum pompası ihracatı 41.388.938 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılına kıyasla %24,17 artış gerçekleşmiştir. (2022 yılı ihracatı: 33.331.294 milyon USD)

2023 yılı vakum pompası ithalatı 54.905.040 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılına kıyasla %15,82 artış gerçekleşmiştir. (2021 yılı ithalatı: 47.402.816 milyon USD)

Vakum Pompaları Ticaret Hacmi Rakamları;

2023 yılı Ticaret Hacmi 96.293.878 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılına kıyasla artış %19.27’dir. (2022 yılı ticaret hacmi: 80.734.110 milyon USD)

Vakum Pompaları Ticaret Dengesi Rakamları; 

2023 yılı Ticaret Dengesi -13.516.102 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılına kıyasla ticaret açığında azalış %3,94’dür. (2022 yılı ticaret dengesi: -14.071.522 milyon USD)

Vakum Pompaları Ocak-Aralık 2023 dönemi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı; 

%75,38’dir; 2022 yılında bu oran %70,31’dir.

Makine İhracatçıları Birliği 2023 Ocak-Aralık Dönemi Detaylı İhracat Sunumu İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

Aralık Sunumu -MSSP

8413 Ocak-Aralık

8413 Ocak-Aralık Ülke

8481 Ocak-Aralık

8481 Ocak-Aralık Ülke

841410 Ocak-Aralık Ülke

850152 Ocak-Aralık Ülke