İthalat İhracat Verileri

Türkiye makina ihracat sektörünün genel parametrelerini ele almakta olan
tablo ve çizelgelerden özetle vurgulayabileceklerimiz :

2022 ve 2023 yılları Ocak-Mayıs beş aylık dönem itibariyle;

84 tarifeli toplam makina ihracatı:
1.505.000 ton’dan 1.422.000 ton’a, %5,5 azalmış,
9.102,0 milyar USD’dan 10.166,0 milyar USD’a %11,7 artmış,
ortalama birim fiyat 6,0 USD/kg’dan 7,1 USD/kg’a çıkmıştır.

Pompa ve Kompresör ihracatı:
59.000 ton’da sabit kalarak %0,7 azalmış,
521,0 milyon USD’dan 627,0 milyon USD’a %20,2 artmış,
ortalama birim fiyat 8,8 USD/kg’dan 10,7 USD/kg’a çıkmıştır.
Sadece Pompa ihracatı Ocak-Nisan 2023 döneminde 365.837.257 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Vana ve Armatür ihracatı:
29.000 ton’da 28.000 ton’a %5,9 azalmış,
297,0 milyon USD’dan 340,0 milyon USD’a %14,6 artmış,
ortalama birim fiyat 10.1 USD/kg’dan 12.3 USD/kg’a çıkmıştır.

İthalat değerlerine bakıldığında Ocak-Nisan 2023 döneminde:

Pompa ithalatı, 480.972.637 USD olarak,

Vana ve Armatür ithalatı, 607.854.823 USD olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Nisan 2023 dönemi Pompa ve Vana-Armatür Ticaret Hacmi;

1.759.924.940 USD olarak gerçekleşmiş, (846.809.894 USD Pompa, 913.115.046 USD Vana ve Armatür)

Ocak-Nisan 2023 dönemi Ticaret Dengesi ise;

-417.729.980 USD olarak gerçekleşmiştir. (-115.135.380 USD Pompa, -302.594.600 USD Vana ve Armatür)

Ocak-Nisan 2023 dönemi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı;

Pompalarda %76,06;
Vana ve Armatürlerde %50,22 olarak gerçekleşmiştir.

Makine İhracatçıları Birliği 2023 Ocak-Mayıs Dönemi Detaylı İhracat Sunumu İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

 http://pomsad.org.tr/images/dosyalar/mayisunumu2023.pdf

Pompalar Ocak-Nisan 2023 Dönemi GTİP’e Göre İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ…

Pompalar Ülke Bazında Ocak-Nisan 2023 Dönemi İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ…

Vana ve Armatürler Ocak-Nisan 2023 Dönemi GTİP’e Göre İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ…

Vana ve Armatürler Ülke Bazında Ocak-Nisan 2023 Dönemi İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ…

Vakum Pompaları Ülke Bazında Ocak-Nisan 2023 Dönemi İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ…

Elektrikli Aktüatörler Ülke Bazında Ocak-Nisan 2023 Dönemi İthalat-İhracat için TIKLAYINIZ…