Kurullar

ONİKİNCİ DÖNEM KURULLARI (02 Kasım 2021 – …)

YÖNETİM KURULU

Nurdan Yücel (Başkan)
Ercan Çelebi (Başkan Yardımcısı)
Sinan Özgür (Başkan Yardımcısı)
İbrahim Akdemir
Murat Çopur
İsmail Gökhan Çıtak
Bülent Hacıraifoğlu
Ziya Şeftalioğlu
Vahdettin Yırtmaç

DENETİM KURULU

Şeref Çelebi
Ertuğrul Tazcan
Adem Yılmaz

ÖNCEKİ BAŞKAN

Kutlu Karavelioğlu

ONBİRİNCİ DÖNEM KURULLARI (26 Eylül 2018 – 2 Kasım 2021)

YÖNETİM KURULU

Nurdan Yücel (Başkan)
Ercan Çelebi (Başkan Yardımcısı)
Sinan Özgür (Başkan Yardımcısı)
İbrahim Akdemir
Murat Çopur
İsmail Gökhan Çıtak
Bülent Hacıraifoğlu
Ziya Şeftalioğlu
Vahdettin Yırtmaç

DENETİM KURULU

Şeref Çelebi
Ertuğrul Tazcan
Adem Yılmaz

ÖNCEKİ BAŞKAN

Kutlu Karavelioğlu

ONUNCU DÖNEM KURULLARI (21 Ekim 2016 – 26 Eylül 2018)

YÖNETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu (Başkan)
Nurdan Yücel (Başkan Yardımcısı)
Ercan Çelebi (Başkan Yardımcısı)
Murat Çopur
Sinan Özgür
İsmail Gökhan Çıtak
İbrahim Akdemir
Vahdettin Yırtmaç
Hülya Gedik Sadıklar

DENETİM KURULU

Bülent Hacıraifoğlu
Şeref Çelebi
Ertuğrul Tezcan

ÖNCEKİ BAŞKAN

Bülent Hacıraifoğlu

DOKUZUNCU DÖNEM KURULLARI (24 Eylül 2014 – 21 Ekim 2016)

YÖNETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu (Başkan)
Özden Ertöz (Başkan Yardımcısı – Başkan Vekili)
İbrahim Akdemir (Başkan Yardımcısı)
Murat Çopur
Nurdan Yücel
İsmail Gökhan Çıtak
Ercan Çelebi
Vahdettin Yırtmaç
Ahmet Saraoğlu

DENETİM KURULU

Bülent Hacıraifoğlu
Şeref Çelebi
Ertuğrul Tezcan

ÖNCEKİ BAŞKAN

Bülent Hacıraifoğlu

SEKİZİNCİ DÖNEM KURULLARI (27 Eylül 2012 – 24 Eylül 2014)

YÖNETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu (Başkan)
Özden Ertöz (Başkan Yardımcısı – Başkan Vekili)
İbrahim Akdemir (Başkan Yardımcısı)
Murat Çopur
Nurdan Yücel
İsmail Gökhan Çıtak
Ercan Çelebi
Vahdettin Yırtmaç
Ahmet Saraoğlu

DENETİM KURULU

Bülent Hacıraifoğlu
Şeref Çelebi
Ertuğrul Tezcan

ÖNCEKİ BAŞKAN

Bülent Hacıraifoğlu

YEDİNCİ DÖNEM KURULLARI (24 Eylül 2010 – 27 Eylül 2012)

YÖNETİM KURULU

Bülent Hacıraifoğlu (Başkan)
Özden Ertöz (Başkan Yardımcısı – Başkan Vekili)
İbrahim Akdemir (Başkan Yardımcısı)
Murat Çopur
Nurdan Yücel
İsmail Gökhan Çıtak
Ercan Çelebi
Vahdettin Yırtmaç
Ahmet Saraoğlu

DENETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu
Şeref Çelebi
Ertuğrul Tezcan

ALTINCI DÖNEM KURULLARI (25 Eylül 2008 – 24 Eylül 2010)

YÖNETİM KURULU

Bülent Hacıraifoğlu (Başkan)
Özden Ertöz (Başkan Yardımcısı – Başkan Vekili )
İbrahim Akdemir (Başkan Yardımcısı)
Murat Çopur
Nurdan Yücel
İsmail Gökhan Çıtak
Ercan Çelebi

DENETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu
Şeref Çelebi
Ertuğrul Tezcan

BEŞİNCİ DÖNEM KURULLARI (16 Eylül 2006 – 25 Eylül 2008)

YÖNETİM KURULU

Tayfun Başaran (Başkan)
Bülent Hacıraifoğlu (Başkan Yardımcısı)
Ercan Çelebi
İbrahim Akdemir
Murat Çopur
Özden Ertöz
Murad Duyar

DENETİM KURULU

Şeref Çelebi
Efkan Çeviker
Ertuğrul Tezcan

ÖNCEKİ BAŞKAN

Kutlu Karavelioğlu

DÖRDÜNCÜ DÖNEM KURULLARI (08 Mayıs 2004 – 16 Eylül 2006)

YÖNETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu (Başkan)
Bülent Hacıraifoğlu
Erol Çelebi
Murat Çopur
Özden Ertöz
Tayfun Başaran
Vahdettin Yırtmaç

DENETİM KURULU

Şeref Çelebi
Ertuğrul Tezcan
Gürbüz Kelleboz

ÜÇÜNCÜ DÖNEM KURULLARI (03 Mayıs 2002 – 08 Mayıs 2004)

YÖNETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu (Başkan)
Bülent Haciraifoğlu
Erol Çelebi
Murat Çopur
Özden Ertöz
Tayfun Başaran
Vahdettin Yırtmaç

DENETİM KURULU

Yusuf Köseoğlu
Şeref Çelebi
İbrahim Gürel

İKİNCİ DÖNEM KURULLARI (11 Mayıs 2000 – 03 Mayıs 2002)

YÖNETİM KURULU

Kutlu Karavelioğlu (Başkan)
Erol Çelebi
Prof.Dr.Haluk Karadoğan
Murat Çopur
Özden Ertöz
Tayfun Başaran
Vahdettin Yırtmaç

DENETİM KURULU

Aykut Erensoy
Yusuf Köseoğlu
Şeref Çelebi

BİRİNCİ DÖNEM KURULLARI (06 Kasım 1997 – 11 Mayıs 2000)

YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Cahit Özgür (Başkan)
Aykut Erensoy
Kutlu Karavelioğlu
Şeref Çelebi
Tayfun Başaran
Sedat Silahtaroğlu (10.6.99 Tarihinden Sonra)
Yusuf Köseoğlu
Yücel Günal

DENETİM KURULU

Prof.Dr.Haluk Karadoğan
Özer Polatoğlu
Vahdettin Yırtmaç

KURULUŞ DÖNEMİ (02 Ekim 1996 – 06 Kasım 1997)

YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Cahit Özgür (Başkan)
Aykut Erensoy
Kutlu Karavelioğlu
Şeref Çelebi
Tayfun Başaran
Yusuf Köseoğlu
Yücel Günal