Tarihçe

Pompa sanayicilerinin, sektörel problemlerin çözümünde güç birliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirişleri ve bunun sergilerde, konferanslarda birlikte ortaya koyuşları yine ilk defa 1970’li yıllarda olmuştur. Ancak sektörel bir örgütlenme için gereken olgunlaşma ve bu birlikteliğin kaçınılmaz hale gelmesi ihracatın, dışa açılmanın öneminin çok daha iyi kavrandığı, dışarıya odaklı üretim faaliyetlerinin öne çıktığı 1990’lı yılları bulmuştur.

Pompa imalatçılarının bu doğrultudaki çabaları, 3-5 Nisan 1996 tarihinde, İstanbul’da yapılan “2. Pompa Kongresinde” yankılarını bulmuş ve bir araya gelen çeşitli kuruluşların ortak iradeleri ile bir dernek çatısı altında güç birliği yapılması için somut adımlar atılmıştır.

Kuruluş kararının alındığı bu Kongrede, ana hedefler, Türkiye’de Pompa Sanayiini temsil kabiliyetine sahip bir yapılanma altında sektöre emek verenleri bir araya getirmek, bilgi ve fikir alışverişi yapacakları ortamlar hazırlamak, eğitim ve kaliteyi artırıcı faaliyetler yürütmek, müşterek projeler için imkan yaratmak, müşterek problemleri çeşitli platformlarda dile getirmek ve halli için çaba sarf etmek, sektörün tanıtılması, rekabet kabiliyetinin artırılması ve uluslararası organizasyonlarda söz sahibi olunması için gerekli girişimlerde bulunmak olarak belirlenmiştir.

Bunu izleyen günlerde, sektörü temsilen 12 Kurucu Üye kısa adı “POMSAD” olarak belirlenen “Türk Pompa Sanayicileri Derneği”ni hayata geçirmek üzere Tüzük hazırlıklarını tamamlamış; 2 Eylül 1996 günü ilgili merciye başvurarak Derneğe resmiyet kazandırmışlardır.

20 Temmuz 2005 tarihinde “Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği“‘ne dönüşmek kararı alarak misyonu doğrultusunda önemli bir hamle daha yapan POMSAD‘ın, 1996’dan 2014’e kat ettiği yoldaki kilometre taşları şöyle sıralanabilir :

 • 6 Mart 1997 mülki makamların “Pompa SanayicileriDerneği”nin faaliyetlerini başlatma izni
 • 11 Mayıs 2000 komponent imalatçılarının üye kaydı için tüzük değişikliği
 • 8 Haziran 2001 Avrupa Pompa İmalatçıları Derneğine Europump’a tam üyelik ve İcra Konseyi üyeliği
 • 7 Şubat 2003 adında “Türk” ibaresini kulanma hakkı, Bakanlar Kurulu kararı ile “Türk Pompa Sanayicileri Derneği”ne dönüşüm
 • 16 Haziran 2003 Avrupa Vana Sanayicileri Derneği CEIR’e tam üyelik
 • 24 Mayıs 2005 CEIR Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 20 Temmuz 2005 dernek adının “Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği”ne dönüştürülmesi kararı
 • 1 Eylül 2005 Derneğin yeni adı ve statüsünün mülki makamlarca onaylanması
 • 20 Nisan 2007 Dernek Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması
 • 28 Nisan 2011 CEIR Başkanlığı
 • 8 Haziran 2013 EUROPUMP Başkan Yardımcılığı
 • 22 Kasım 2014 MAKFED Kurucu Başkanlığı
 • 9 Mayıs 2015 EUROPUMP Başkanlığı
 • 9 Haziran 2017 CEIR Başkan 2. Yardımcılığı
 • 14 Nisan 2018 MAİB Başkanlığı
 • 16 Nisan 2018 Dernek Merkezi’nin Taşınması
 • 18 Haziran 2019 CEIR Başkan Yardımcılığı
 • 10 Mayıs 2022 CEIR Başkanlığı

Genç ve etkin Derneğimiz, son dönüşümünden sonra, santrifüj ve deplasmanlı pompa ve komponentleri imalatçıları ile birlikte evsel ve endüstriyel vana ve komponentleri imalatçılarını da temsil eder hale gelmiş; tüzük ve yönetim yapılanmasında gerekli değişiklikleri Europump ve CEIR’e üye birçok ulusal dernekten önce gerçekleştirerek çok daha güçlü kuruluş olmuştur.Bugün, makina imalat sektörü ile ilgili hemen bütün örgütlenmelerde, birlik, dernek, komite, meclis gibi sektöre yön veren, onu düzenleyen hemen tüm platformlarda temsilcileri bulunan POMSAD’ın 18 yıllık dönem içinde, mutad birçok faaliyeti yanında önemli organizasyonları da olmuştur :

 • 3. Pompa Kongre ve Sergisinin düzenlenmesi (Harbiye Askeri Müzesi, 24-26 Eylül 1998)
 • 4. Pompa Kongre ve Sergisinin düzenlenmesi (Harbiye Askeri Müzesi, 8-10 Kasım 2001)
 • Europump Genel Kurul’u ve Senelik Toplantısına ev sahipliği (İstanbul Hilton, 4-7 Haziran 2003)
 • 5. Pompa Vana Kongre ve Sergisinin düzenlenmesi (Hilton Convention Center, 22-24 Kasım 2004)
 • CEIR-Europump Ortak Genel Kurul’u ve Senelik Toplantılarına ev sahipliği (Xanadu Hotel Belek, 20-28 Mayıs 2006)
 • 6. Pompa Vana Kongresinin Düzenlenmesi (Ankara , DSİ Kongre Salonu , 16-18 Ekim 2008)
 • CEIR Genel Kurul’u ve Senelik Toplantısına ev sahipliği (İstanbul, Grand Hyatt Hotel, 26-28 Nisan 2011)
 • 7. Pompa Vana Kongresi’nin düzenlenmesi (İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 28-30 Nisan 2011)
 • 1. PAWEX – Pompa-Vana ve Tesisat Sistemleri Fuarı’nın Düzenlenmesi (İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 28 Nisan-1 Mayıs 2011)
 • 8. Pompa Vana Kongresi’nin düzenlenmesi (İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 2-4 Mayıs 2013)
 • 2. PAWEX – Pompa-Vana ve Tesisat Sistemleri Fuarı’nın Düzenlenmesi (İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 2-5 Mayıs 2013)
 • 9. Pompa-Vana-Kompresör Kongresi’nin Düzenlenmesi (İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 5-7 Mayıs 2016)
 • Europump Genel Kurul’u ve Senelik Toplantısına ev sahipliği (Xanadu Island Bodrum, 17-20 Mayıs 2017)
 • 10.Pompa-Vana-Kompresör Kongresi’nin Düzenlenmesi (ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 13-14 Şubat 2020)
 • 11.Pompa-Vana Kongresi’nin Düzenlenmesi (ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 14-15 Aralık 2023)